top of page

LEYFISBEIÐNI - ÓSK UM TÍMABUNDNA UNDANÞÁGU FRÁ SKÓLASÓKN,
EINN EÐA FLEIRI DAGAR.

Logo skólans án heiti á skóla.png
skólasókn.jpg

Í 15. grein Grunnskólalaga segir m.a. "Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur."

Beiðni móttekin

Home: Sales Lead
bottom of page